asdd

Ludzie

Kadra zarządzająca Grupy Eurozet

Andrzej Matuszyński, Prezes Zarządu

Pracę w branży medialnej rozpoczynał w Grupie Infor. W latach 1997-2004 związany był z Grupą Eurozet, zajmując m.in. stanowisko dyrektora badań i marketingu oraz członka zarządu Radiostacji. W latach 2005-2010 pracował w Cyfrowym Polsacie, gdzie jako członek zarządu odpowiadał za marketing i obsługę klienta. Od 2010 r. był członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym telewizji n. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora pionu marketingu Grupy Eurozet, a następnie doradzał zarządowi Grupy. W grudniu 2013 objął stanowisko prezesa Grupy Eurozet.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie skończył ekonomię i psychologię ze specjalizacją z psychologii reklamy i marketingu. Ukończył też: Podyplomowe Studium Coachingu w Laboratorium Psychoedukacji wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Management 2000 w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania oraz Strategic Marketing In Action w IMD Szwajcaria.

Ewa Rosiewicz, dyrektor biura reklamy

Z mediami jest związana od ponad dwudziestu lat. Pracowała w Infor Biznes i AWR Wprost, jako Dyrektor Sprzedaż Działu Agencyjnego. W latach 1993-2008 w dziale sprzedaży Grupy Eurozet zarządzała m.in. Działem Obsługi Klienta, Trade Marketingiem, PR-em i Promocją RRM.

Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi

Rafał Tomasz Biegała, dyrektor ds. rynków lokalnych

Od 1992 roku związany z Grupą Eurozet. Karierę zawodową zaczynał w strukturach RRM Domu Sprzedaży Radia. W 1997 objął stanowisko New Business & Development Directora w telewizji Nasza TV. Do Grupy Eurozet powrócił w 2000 roku, gdzie został odpowiedzialny m.in. za współpracę ze stacjami radiowymi.

Z wykształcenia lekarz medycyny. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Warszawie oraz podyplomowe studia w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Sławomir Assendi, redaktor naczelny Radia ZET

Z mediami jest związany od 1995 roku. Zaczynał w Agorze wspołtworząc projekt radiowy. Potem w Grupie ZPR Media, gdzie był m.in. dyrektorem zarządzającym Super FM i członkiem zarządu Radia Eska. W latach 1999-2004 pracował w Grupie Eurozet. Był m.in. dyrektorem zarządzającym Radiostacji. W latach 2005-2006 pełnił obowiązki dyrektora strategii i komunikacji Telewizji Polsat. Przez kolejne cztery lat był związany z Cyfrowym Polsatem, gdzie odpowiadał za projekty internetowe. Od 2011 do 2015 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Programu I Polskiego Radia. Do Grupy Eurozet powrócił w 2016 jako dyrektor zarządzający ds. radiowych stacji lokalnych i ponadregionalnych. W maju 2017 objął stanowisko redaktora naczelnego Radia ZET.

Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Wykłada zarządzanie w mediach studentom studium podyplomowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

%s1 / %s2
- +