asdd

Grupa Onet-RAS Polska i Grupa Eurozet współpracują w obszarze gier online

Dwie grupy mediowe wypracowały model współpracy win-win w obszarze serwisów gamingowych. Grupa Onet-RAS Polska stworzyła i uruchomiła dla Grupy Eurozet dwa serwisy z grami online: gry.radiozet.pl i gry.antyradio.pl, po raz pierwszy dostarczając partnerowi zewnętrznemu kompleksową usługę biznesową.

W serwisach gry.radiozet.pl i gry.antyradio.pl przygotowanych przez Grupę Onet-RAS Polska z wykorzystaniem własnej platformy i portfolio użytkownicy znajdą ponad 30 gier dostępnych w modelu free-to-play. Utrzymaniem i obsługą serwisów zajmuje się Grupa Onet-RAS Polska.

"Otwartość Grupy Eurozet na nowe trendy w obszarze produktów rozrywkowych jakimi są gry i niestandardowe źródła przychodów umożliwiła nasze partnerstwo." - mówi Patrycja Rodzińska-Szary z Grupy Onet-RAS Polska. „Grupa Onet-RAS Polska dzięki wsparciu technicznemu, które zapewnia DreamLab, swojemu know-how w obszarze gamingu i umowom z przeszło 50 producentami gier online i mobilnymi może dostarczać firmom zewnętrznym w Polsce i poza nią dedykowane serwisy z grami online i mobilnymi w dowolnym języku z odpowiednio dostosowanym portfolio." – dodaje Rodzińska-Szary.

„Wchodzimy w dynamicznie rozwijający się obszar rynku, w którym dotąd nas nie było. Dzięki współpracy możemy zaoferować internautom zupełnie nowy produkt. Gry online to wartość dodana do naszych serwisów, których DNA to rozrywka i informacja. Od strony biznesowej w modelu, w którym współpracujemy z RASP – dodatkowe źródło przychodu dla obu stron” – powiedział Tomasz Sofuł, dyrektor działu online Grupy Eurozet.

Gry online są nie tylko zauważalnym źródłem przychodów (do 2018 roku wartość światowego rynku gier przekroczy 113 MLD USD), ale też powszechną rozrywką, po którą sięgają i kobiety i mężczyźni w każdym wieku. Patrząc na populację graczy przez pryzmaty liczb - globalna populacja graczy jest większa niż populacja Chin.

%s1 / %s2
- +