asdd

Jacek Czarnecki odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Jacek Czarnecki, wieloletni dziennikarz Radia ZET, otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie nadawane jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.

Uroczystość odbyła się 14 stycznia w Warszawie. Jacek Czarnecki znalazł się w gronie kilkunastu działaczy Federacji Młodzieży Walczącej uhonorowanych Krzyżem Wolności i Solidarności.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony w 2010 roku. Nadaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po raz pierwszy odznaczenie wręczono w 2011 roku w 35. rocznicę wydarzeń radomskich. Przyznawane jest zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956-1989.

Jacek Czarnecki w latach 1981-1989 był działaczem opozycyjnym (Federacja Młodzieży Walczącej, Grupy Oporu „Solidarni”, NZS). 18.12.1981 r. został zatrzymany w Warszawie przez patrol wojskowy za fotografowanie wozów bojowych Wojska Polskiego. Za ten czyn Kolegium ds. Wykroczeń dla nieletnich skazało go na trzy miesiące aresztu, zamienionego na grzywnę. 10.10.1985 r. został zatrzymany w trakcie akcji rozrzucania ulotek, informujących o mającej się odbyć tego dnia audycji Radia „Solidarność”. Został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Osadzono go w Areszcie Śledczym na Białołęce. W dniu 16.11.1985 r. został zwolniony ze względu na stan zdrowia, a miesiąc później powołany do wojska i wcielony do „karnej” kompanii budowlanej w Olsztynie. Po odbyciu służby wojskowej (1987) aż do czerwca 1989 r. kontynuował działalność w podziemiu (Grupy Oporu „Solidarni” i NZS). W trakcie swojej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w czasie odbywania służby wojskowej poddany kontroli Wojskowej Służby Wewnętrznej. Od 1992 roku jest związany z Radiem ZET. W 2012 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

%s1 / %s2
- +