Grupa Eurozet

Eurozet to jedna z wiodących grup mediowych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. Istnieje od 1993 roku, choć historia jej powstania sięga jeszcze 1990 roku, w którym rozpoczęło nadawanie Radio ZET. Obecnie w jej skład wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus, serwisy internetowe, w tym: radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, radiostacja.pl i planeta.fm; a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana projektom cross-mediowym i marketingowi miejsc i wydarzeń.

Biuro Reklamy Grupy Eurozet zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego stacji należących do Grupy oraz działalnością brokerską dla innych uczestników rynku radiowego w Polsce. Na ogólnopolskim rynku reklamy jest też wyłącznym przedstawicielem 53 stacji lokalnych, będących częścią Pakietu Niezależnych. Eurozet w ramach polityki odpowiedzialnego biznesu prowadzi Fundację Radia ZET - jedyną fundację radiową w Polsce.

Stacje radiowe Grupy Eurozet docierają codziennie do 8,3 milionów* słuchaczy (wraz ze stacjami Pakietu Niezależnych), a jej serwisy internetowe odwiedza miesięcznie ponad 7,8 mln użytkowników, co daje jej pozycję w TOP 20 wśród wszystkich podmiotów internetowych w Polsce**.

Grupa Eurozet od sierpnia 2018 r. jest częścią holdingu Czech Media Invest (CMI), który koncentruje się na nabywaniu i zarządzaniu mediami w Europie Środkowej i Zachodniej.

CMI poprzez swoją filię, Czech News Centre, która jest wiodącym domem mediowym w Czechach, wydaje cztery gazety codzienne, kilkadziesiąt czasopism i serwisów internetowych. Firma posiada dwie drukarnie i jest liderem w wydawaniu i sprzedaży książek oraz dystrybucji prasy w Republice Czeskiej. W jej posiadaniu są również rozgłośnie radiowe w Polsce, Czechach i Rumunii.

Więcej na www.czechmediainvest.cz

* Źródło: Kantar MillwardBrown, Radio Track, X-XII 2018, 15+, (wszystkie dni tygodnia)
** Źródło: Gemius/PBI, I 2019